Zakończone postępowania

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

ZP.271.12.2019 Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Portalu Turystycznego Postępowanie PZP Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Portalu Turystycznego 2019-07-01 09:00 2019-09-27 20:26 Usługi internetowe i telefoniczne
Znak: ZP.271.1.24.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niedrzwica Duża oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki 43 Postępowanie PZP Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niedrzwica Duża oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki 43 2019-09-18 09:00 2019-10-17 14:01 Wywóz i utylizacja odpadów
ZP.271.1.14.2019 Dostawa skanerów do digitalizacji zasobów kulturowych Postępowanie PZP Dostawa skanerów do digitalizacji zasobów kulturowych 2019-10-15 09:00 2019-10-15 21:35 Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
ZP.271.1.25.2019 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego oraz Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją Postępowanie PZP Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego 2019-12-06 09:00 2020-04-28 09:00 --
ZP.271.1.25.2019 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego oraz Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją Postępowanie PZP Dostawa i wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją 2019-12-06 09:00 2020-04-28 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa